X FERMER

NAVIGATION

Vragen naar catalogus Dreamer dealers Professionele ruimte News
FR DE EN NL ES IT SV AT PT CZ DK FI NO SL BE FR BE NL CH FR CH DE

GROEP RAPIDO - COVID-19 CORONAVIRUS INFORMATION

19/11/20 - Nieuwe lockdown - Jaarlijkse controle op lekkage

Gezien de uitzonderlijke situatie in het hele land naar aanleiding van de huidige lockdown, delen wij u mee dat wij de datum van de vochtcontrole moeten uitstellen zolang deze tweede lockdown duurt, in verhouding tot de geplande verjaringsdatum.
De datum van de volgende controle blijft op de verjaringsdatum vallen om de normale follow-up te hervatten.


Zorg goed voor uzelf

8/03/2020 - CORONAVIRUS INFORMATION

Door de maatregelen genomen door de Franse overheid en de geldende gezondheidsvoorschriften in de strijd tegen COVID-19 hebben we de activiteit op onze productiesites moeten terugschroeven. Toch staat het dealernetwerk van de Groep Rapido paraat om u te helpen met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften.

We raden u aan zich te wenden tot uw dealer, uw belangrijkste aanspreekpunt, om te bekijken wat mogelijk is qua bezoek en levering.

Wij danken u alvast voor uw geduld en begrip tijdens deze moeilijke periode.
We volgen het nieuws op de voet en houden u via onze website en sociale media op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

We betuigen onze solidariteit en wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijden. Zorg goed voor uzelf en uw naasten.

Met vriendelijke groeten,
De Groep Rapido